Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe


Ubezpieczenie wypadkowe w przeciwieństwie do Niemiec nie obejmuje wypadków w drodze do i z pracy. Ubezpieczenie obejmuje w Polsce tylko wypadki w czasie pracy oraz choroby zawodowe. Abyś mimo to w drodze do pracy nie pozostał bez ubezpieczenia, istnieje ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie rentowe. Jeżeli zdarzy Ci się wypadek w drodze do pracy, otrzymujesz 100 % swego średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. W razie wypadku podczas pracy będzie to również 100 %.
Ubezpieczenie chorobowe opłaca w całości pracownik, czyli Ty. Składka wynosi 2,45 % Twojego wynagrodzenia brutto.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links