Zatrudnienie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu


Jeżeli jesteś zatrudniony z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, nie otrzymujesz na konto całej kwoty, jaką wypracowałeś. Od Twojego wypracowanego wynagrodzenia – mówimy na to brutto – potrącane są jeszcze składki na różne ubezpieczenia społeczne. Nie musisz się o to troszczyć – Twój pracodawca robi to całkowicie automatycznie za Ciebie. Konkretnie są to następujące kwoty:

wyszczególnienie łączna kwota (w %) udział pracodawcy (w %) udział pracownika (w %)
emerytalne19,529,769,76
rentowe6,004,501,50
chorobowe2,4502,45
wypadkowe0,67 – 3,330,67 – 3,33

Również podatki potrącane są bezpośrednio od Twojego wynagrodzenia. W Polsce istnieją dwa progi podatkowe: 18 % i 32 %. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu rocznie wchodzisz na wyższy próg podatkowy. Po końcu roku kalendarzowego składasz zeznanie podatkowe, ponieważ masz możliwość pewnych odliczeń podatkowych (ulga internetowa, ulga na dziecko, darowizny). Dzięki zeznaniu podatkowemu możesz więc odzyskać nadpłaconą kwotę podatku.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links