Macierzyństwo, urlop macierzyński


Jeżeli spodziewasz się dziecka, możesz przed porodem i po porodzie wziąć urlop macierzyński. Długość urlopu zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. W przypadku urodzenia jednego dziecka przysługuje Ci 20 tygodni, w przypadku dwójki dzieci już 31 tygodni, a jeżeli spodziewasz się 5 lub więcej dzieci, to 37 tygodni. Jeżeli chcesz wziąć urlop macierzyński przed rozwiązaniem, to nie ma problemu, ale muszą być to co najmniej 2 tygodnie. Do 2013 r. długość urlopu macierzyńskiego jest stopniowo zwiększana.
Najwcześniej po 14 tygodniach możesz wrócić do pracy. W takim przypadku, na pisemny wniosek ojca dziecka lub dzieci, niewykorzystana przez matkę część przysługującego jej urlopu zostaje przeniesiona na niego.
W czasie urlopu macierzyńskiego nadal otrzymujesz swoje wynagrodzenie. Dostajesz 100 % swojej średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy, bądź z liczby przepracowanych miesięcy. Uprawnienia te masz również w przypadku umowy na czas określony, jeżeli Twoja umowa jest ważna ponad miesiąc i została przedłużona do dnia porodu.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links