Czy Twoje wynagrodzenie jest właściwe? Układ zbiorowy pracy


W Polsce istnieje ustawowa płaca minimalna. Wynosiła ona w 2010 r. 1317 zł brutto, w 2011 r. została podniesiona do 1386 zł. Nikt nie może zarabiać w Polsce poniżej tej kwoty.
W wielu branżach związki zawodowe i organizacje pracodawców wynegocjowały układy zbiorowe pracy. Z jednej strony istnieją zakładowe układy zbiorowe pracy, zawierane przez jednego pracodawcę i odpowiedni związek zawodowy/związki zawodowe, z drugiej strony istnieją ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obowiązujące dla całej branży. W obu rodzajach układów treść jest podobna, tylko zakres obowiązywania różny.
Dzięki układom zbiorowym pracy pracownicy nie muszą sami walczyć o godne warunki pracy. Ponieważ tylko członkom związku zawodowego przysługuje wypłata wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym pracy. Ponieważ pracodawcy nie są zainteresowani posiadaniem wielu członków związku w swoim zakładzie, wypłacają często stawki z układu zbiorowego pracy także tym pracownikom, którzy nie należną do związku. Jeżeli zapiszesz się do związku, możesz być pewien wsparcia Twoich kolegów związkowców także poza zakładem pracy.
Jeżeli masz pytania dotyczące swego układu zbiorowego pracy i wynagrodzenia, zwróć się do zakładowej organizacji związkowej lub rady pracowników.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links