Prawo pobytu, pozwolenie na pracę


Jeżeli chcesz przebywać w Polsce przez mniej niż trzy miesiące, nie musisz się specjalnie meldować czy przemeldowywać w jakimkolwiek urzędzie w Polsce. Jeżeli chciałbyś pozostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, musisz spełnić szereg warunków i zameldować swój pobyt. Jeżeli masz pracę lub pracujesz w Polsce na własny rachunek, Twój małżonek jest obywatelem polskim lub Twoja małżonka jest obywatelką polską, studiujesz i jesteś objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, to składasz wniosek o pobyt w Polsce u właściwego wojewody, który daje Ci „zielone światło“ dla Twojego pobytu w Polsce.
Po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce otrzymujesz prawo stałego pobytu, które zapewnia Ci możliwość pozostawania w Polsce na zawsze. Pobyt nieprzerwany oczywiście nie oznacza w tym przypadku, że nie możesz nawet odwiedzić swojej rodziny czy przyjaciół za granicą lub że nie możesz jechać na urlop. „Nieprzerwanie” oznacza, że jesteś w Polsce więcej niż 6 miesięcy w roku.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links