Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie chorobowe


Jako pracownik jesteś ustawowo ubezpieczony w razie wypadków przy pracy. Prawo przewiduje, że ochrona ubezpieczenia wypadkowego obejmuje też wypadki, które zdarzyły się na drodze do pracy bądź do domu. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie wypadki, który wydarzyły się poza Twoim zakładem pracy, objęte są ubezpieczeniem wypadkowym. Członkowie związku zawodowego korzystają jednak z ochrony ubezpieczenia wypadkowego w czasie wolnym i dzięki temu są chronieni w sposób kompleksowy.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links