Zatrudnienie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu


Jeżeli jesteś zatrudniony z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, Twój pracodawca przeleje na Twoje konto tylko wynagrodzenie netto. Ale nie jest to wszystko, co wypracowałeś. Twoje wynagrodzenie składa się też ze składek, które opłacasz Ty i Twój pracodawca. Nie musisz się o to troszczyć – Twój pracodawca potrąca Twoją część (oraz podatki) od wynagrodzenia i wypłaca Ci resztę. Konkretnie są to następujące kwoty:

Ubezpieczenie emerytalne: 19,9 procent parytetowo
Ubezpieczenie zdrowotne: 14,0 procent parytetowo; 0,9 procent dodatkowo przez pracownika
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia: 2,8 procent parytetowo
Ubezpieczenie pielęgnacyjne: 1,95 procent parytetowo; 0,25 procent dodatkowo przez bezdzietnych pracowników powyżej 23. roku życia
Ustawowe ubezpieczenie wypadkowe: Składka jest zależna od ryzyka wypadku i opłacana wyłącznie przez pracodawcę.

Również podatki potrącane są bezpośrednio od Twojej pensji. Wysokość podatków zależy od tego, do której klasy podatkowej należysz. Po upływie roku kalendarzowego wypełniasz zeznanie podatkowe i składasz je do Urzędu Skarbowego do dnia 31 maja. Wiele kosztów, które powstały, jak na przykład prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, darowizny, koszty uzyskania przychodu, ryczałt z tytułu odległości do pracy, składki członkowskie dla związku zawodowego, koszty doskonalenia zawodowego...), możesz odliczyć od podatku. W konsekwencji otrzymujesz częściowy lub w pewnych przypadkach całkowity zwrot zapłaconych przez Ciebie podatków.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links