Umowa o pracę


Teraz na poważnie – chciałbyś rozpocząć pracę. Pamiętaj, że jeżeli starasz się o jakieś stanowisko, wszystkie informacje istotne dla przyszłego stosunku pracy musi podać zgodnie z prawdą. Ponieważ jeżeli przemilczysz lub nawet przekłamiesz fakty, do których ujawnienia jesteś zobowiązany, może to doprowadzić do podważenia umowy o pracę przez pracodawcę i możesz stracić swoją posadę. Obowiązek ujawnienia nie oznacza jednak, że musisz wszystko o sobie opowiedzieć! I tak możesz na przykład przemilczeć ciążę, przekonania polityczne, członkostwo w związku zawodowym lub duży stopień niepełnosprawności (o ile nie uniemożliwia on wykonywania pracy) oraz swoją orientację seksualną. A nawet więcej: Wolno Ci nawet kłamać na konkretne pytanie twojego pracodawcy.
Jeżeli ze swoim pracodawcą jesteście zgodni co do zatrudnienia, to zwieracie umowę o pracę. Jesteś mu wtedy winien świadczenie pracy, a on tobie wynagrodzenie. Co, gdzie, jak i kiedy masz świadczyć, tak samo jak wysokość wynagrodzenia oraz wymiar przysługującego ci urlopu jest reguły zapisane w umowie. Umowa o pracę zazwyczaj powstaje w formie pisemnej, ale również umowy o pracę zawarte ustnie są „prawdziwymi“ umowami o pracę. W takich przypadkach przysługuje Ci od pracodawcy pisemne zaświadczenie, w sprawie jakich, dla stosunku zatrudnienia istotnych punktów się porozumieliście. Przede wszystkim są jednak punkty w umowie o pracę, które wymagają formy pisemnej. Należy do nich przede wszystkim ograniczenie czasowe. Oznacza to: Stosunek pracy na czas określony nie może być zawarty ustnie. Nawet jeżeli porozumieliście się ustnie, że masz być zatrudniony tylko na czas określony, to z braku formy pisemnej jesteś zatrudniony na czas nieokreślony. Jednakże z punktu widzenia pracownika zawsze godne polecenia jest zawieranie umowy o pracę w formie pisemnej. Ponieważ w ten sposób masz coś w ręku i w razie sporu możesz udowodnić, że uzgodniliście to czy tamto.
Zanim podpiszesz umowę o pracę powinieneś wiedzieć, czy będziesz uczciwie opłacany. Właściwy związek zawodowy w terenie może Ci powiedzieć, jaka taryfa z układu zbiorowego (płaca) jest właściwa. Poza tym związki zawodowe pomogą Ci też wtedy, gdy Twój pracodawca nie płaci (w terminie) - mogą wymóc wypłatę Twojej pensji.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links