Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie chorobowe


Kiedy zachorujesz, potrzebujesz opieki lekarskiej. W Republice Czeskiej jesteś obowiązkowo objęty państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które przejmuje za Ciebie wiele świadczeń rzeczowych. Dzięki ubezpieczeniu możesz pójść bezpłatnie do lekarza, nie płacisz pełnej kwoty za lekarstwa i otrzymujesz częściowy zwrot kosztów protez. Krótko mówiąc, w zakresie świadczeń rzeczowych jesteś dobrze zabezpieczony i nie potrzebujesz zaprzątać sobie tym głowy.
W Czechach ustawowo nie przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe. Abyś w czasie przejściowej niezdolności do pracy (chorobowego) nie popadł w finansowe tarapaty, istnieje ubezpieczenie chorobowe. Z niego wypłacany jest pewien procent Twego wynagrodzenia. Kwotę tą oblicza się w oparciu o średnie wynagrodzenie dziennie. Poza tym okres pobierania wynagrodzenia chorobowego ograniczony jest do roku. Twój związek zawodowy chętnie pomoże Ci w obliczaniu Twojej stawki dziennej – po prostu spytaj.
Ty i Twój pracodawca opłacacie składki ubezpieczeniowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 13,5 %, z czego pracodawca opłaca 9 % a Ty 4,5%. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 4,4 %, Twój pracodawca płaci 3,3 % a Ty 1,1 %. Jeżeli jesteś bezrobotny, to za Twoje ubezpieczenie zdrowotne płaci państwo.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links