Zatrudnienie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu


Jeżeli jesteś zatrudniony z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, Twój pracodawca nie przeleje na Twoje konto całej wypracowanej kwoty. Od Twojego wypracowanego wynagrodzenia – płacy brutto – potrącane są jeszcze składki na różne ubezpieczenie społeczne. Nie musisz się o to troszczyć – robi to za Ciebie całkiem automatycznie Twój pracodawca. Konkretnie są to następujące składki:

wyszczególnienie łączna składka (w %) udział  pracodawcy (w %) udział pracownika (w %)
emerytalne28,0021,506,50
chorobowe2,302,300
wypadkowe0,2 – 1,20,2 – 1,2

Również podatki potrącane są bezpośrednio od Twojego wynagrodzenia. Wysokość płaconych podatków jest zależna od Twojej klasy podatkowej, która wynika znowuż z tego, czy na przykład jesteś żonaty/zamężna czy nie. Po końcu roku składasz zeznanie podatkowe, ponieważ od podatku możesz odliczyć pewne koszty, które mogły dla Ciebie powstać (prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, darowizny, koszty uzyskania przychodu). Dzięki zeznaniu podatkowemu możesz więc odzyskać nadpłaconą kwotę podatku.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links