Umowa o pracę


Znalazłeś miejsce pracy; wiesz, co masz robić; no to jazda! Nie brakuje Ci jeszcze czegoś? Tak, umowy o pracę! W Czechach umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem musi być sporządzona pisemnie, najpóźniej w dniu, w którym masz zacząć pracę. Zanim podpiszesz swą umowę o pracę, w której musi być zapisany co najmniej rodzaj, miejsce i początek zatrudnienia, pracodawca musi poinformować Cię o prawach i obowiązkach wynikających z umowy. Najpóźniej na miesiąc od podpisania umowy pracodawca musi przekazać Ci te prawa i obowiązki na piśmie.
W prawach i obowiązkach zapisany jest na przykład wymiar urlopu, przysługujące wynagrodzenie, okresy wypowiedzenia oraz tygodniowy czas pracy.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links