Prawo pobytu, pozwolenie na pracę


Jako obywatel UE korzystasz w Republice Czeskiej ze swobody przepływu osób, co oznacza, że w przypadku krótkotrwałego pobytu nie musisz się meldować. Jeżeli jednak chciałbyś zostać w Czechach na dłużej niż 30 dni, musisz w lokalnej Policji ds. Cudzoziemców zgłosić swoje miejsce pobytu. Jeżeli planujesz zostać w Czechach ponad 3 miesiące, możesz wnioskować o wydanie potwierdzenia pobytu tymczasowego. W tym celu musisz złożyć ksero Twojego dowodu osobistego lub paszportu, zdjęcia, ksero umowy najmu w Czechach oraz dokument potwierdzający cel (praca, studia) Twojego pobytu, łącznie z właściwym formularzem. Znajdziesz go pod adresem: http://www.mvcr.cz
Po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Czechach możesz wnioskować o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. W tym celu musisz złożyć na policji lub w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej te same dokumenty, co w przypadku potwierdzenia pobytu tymczasowego. Nieprzerwanie nie oznacza oczywiście, że nie możesz nawet odwiedzić rodziny czy przyjaciół za granicą lub jechać na urlop. Jeżeli pozostajesz w Czechach więcej niż 6 miesięcy w roku, oznacza to „nieprzerwanie“.
Znalazłeś w Czechach pracę? Serdeczne gratulacje. O szczegółowych przepisach dotyczących prawa pracy i wielu innych dowiesz się z poniższych rozdziałów. Ale z góry możesz być pewien: w prawie wszystkich obszarach prawa pracy masz takie same prawa, co tutejsi pracownicy.
     > Home         > Impressum / Impresum         > Links