Nemocenské pojištění, úrazové pojištění


V Polsku neexistuje úrazové pojištění jako v Německu, kde je pojištěn i úraz na cestě do práce a domů. Úrazové pojištění se vztahuje pouze na úrazy během pracovní doby a na nemoci z povolání. Abys byl přesto pojištěn i na cestě do práce a z práce, existuje nemocenské pojištění a pojištění pro případ invalidity. Budeš-li mít úraz na cestě do práce, obdržíš 100 % průměrné mzdy za posledních 12 měsíců.  Při úrazu během pracovní doby je to také 100 %.
Nemocenské pojištění si kompletně platí zaměstnanec – tedy ty. Výše pojistného je 2,45 % z tvé hrubé mzdy.
     > Home         > Tiráž         > Links