Rasizmus, diskriminace


Odskočíš si na toaletu a chceš mít klid. Ale na stěně je rasistický nápis. Co máš dělat?  V mnoha firmách platí podnikové dohody, ve kterých se zaměstnanci a zaměstnavatel zavazují, že rasistickým úkonům budou bránit. Pak máte v ruce alespoň něco,  čím můžete proti rasistům mezi kolegy působit.
Tvůj zaměstnavatel je povinen, zajistit ti pracovní místo, na kterém můžeš řádně vykonávat svou práci, aniž bys byl rasisticky obtěžován. To je ve spojení s obecnými zásadami rovného zacházení, zakotvenými v Zákoníku práce, také vedlejší povinností, vyplývající z tvé pracovní smlouvy. Na tomto základě tedy nesmíš být znevýhodňován kvůli tvé „rase“.  Jestliže ses ty osobně stal obětí rasistických výroků nebo dokonce tělesného napadení, obrať se na svou radu zaměstnanců nebo odborovou organizaci.
     > Home         > Tiráž         > Links