Pracovní smlouva


Srdečně blahopřejeme, našel sis zaměstnání a chceš začít pracovat. Ale nezapomeň na svou pracovní smlouvu! V ní se mezi tebou a tvým zaměstnavatelem písemně upravují všechny body, které jsou pro pracovní vztah důležité a to je kromě pracovní doby, přesného popisu práce a místa výkonu práce také odměna za práci, nárok na dovolenou a zahájení práce. Abys na nic nezapomněl, můžeš si udělat kontrolní seznam se všemi důležitými body a pak si překontrolovat, jestli smlouva všechny tyto body obsahuje.
V Polsku se smlouva nemůže uzavírat ústně. Písemnou pracovní smlouvu ti zaměstnavatel musí předložit nejpozději v den zahájení práce.
Pro mnoho povolání platí kolektivní smlouvy, ve kterých je upraveno odměňování pro dané profese. Aby ses neprodával pod cenou, vyplatí se přeptat se u příslušných odborů,  jak vysoké jsou platy pro tvou profesi.
     > Home         > Tiráž         > Links