Tiráž


Vydavatel:                   DGB Bezirk Sachsen, Schützenplatz 14, 01067 Dresden
                                    Andre.schnabel@dgb.de

Redakční úprava:         Lorenzo Poli, Rico Dengler, André Schnabel

Překlad:                        Ingrid Dlouha, Michał Scheuer

Grafická úprava:          Anne Wolf

Experti:                        Jaroslav Stransky, Lena Kreck, Katarzyna Nowicka

Stav:                            duben 2010

Upozornění o vyloučení odpovědnosti


Tato brožura obsahuje všeobecné informace sloužící k orientaci. Není možné převzít odpovědnost za správnost všech obsažených údajů, ani z nich
odvodit jakékoliv právní nároky.  
     > Home         > Tiráž         > Links