Nemocenské pojištění, úrazové pojištění


Jako zaměstnanec jsi ze zákona pojištěn pro případ pracovních úrazů.  Zákonem je stanoveno, že pod toto úrazové pojištění spadají také úrazy, které se ti stanou na cestě do práce a z práce. To samozřejmě ale neznamená, že všechny úrazy, které se ti stanou mimo pracoviště, jsou tímto úrazovým pojištěním pokryty. Členové odborů však mají úrazové pojištění i pro volný čas a jsou tímto rozsáhle chráněni.
     > Home         > Tiráž         > Links