Rasizmus, diskriminace


Odskočíš si na toaletu a chceš mít klid. Ale na stěně je rasistický nápis. Co máš dělat?  V mnoha firmách platí podnikové dohody, ve kterých se zaměstnanci a zaměstnavatel zavazují, nezaujímat žádná rasistická stanoviska. Pak máte v ruce alespoň něco,  čím můžete proti rasizmu mezi kolegy působit.
Tvůj zaměstnavatel je povinen, zajistit ti pracovní místo, na kterém můžeš řádně vykonávat svou práci, aniž by jsi byl rasisticky obtěžován. To je také vedlejší povinností, vyplývající z tvé pracovní smlouvy a ze všeobecného zákona o rovném zacházení. Na tomto základě nesmíš být z rasových důvodů znevýhodňován.  Jestliže ses ty osobně stal obětí rasistických výroků nebo dokonce tělesného napadení, obrať se na svou radu zaměstnanců nebo odborovou organizaci.
     > Home         > Tiráž         > Links