Pracovní smlouva


A teď se jde na věc – chceš začít pracovat. Mysli na to, že když se ucházíš o nějaké místo, musíš pravdivě sdělit  všechny okolnosti, které jsou pro budoucí pracovní poměr důležité. Protože kdybys zamlčel nějaké skutečnosti, které musejí být pravdivé nebo bys dokonce lhal, může zaměstnavatel z tohoto důvodu napadnout pracovní smlouvu a ty bys mohl o práci zase přijít. Tato povinnost pravdivých informací však neznamená, že o sobě musíš říci všechno! Tak můžeš například zamlčet těhotenství nebo těžké postižení (pokud ti neznemožňují výkon práce), stejně jako svou sexualitu. A ještě více: Na konkrétní otázku tvého zaměstnavatele můžeš dokonce i lhát.
Jestliže se ty a tvůj zaměstnavatel domluvíte, že pro něj budeš pracovat, pak spolu uzavřete pracovní smlouvu. Ty pak máš povinnost pro zaměstnavatele pracovat a on má povinnost ti za to platit. Co, kdy, kde  a jak budeš vykonávat, stejně jako výše mzdy a nárok na dovolenou je zpravidla upraveno pracovní smlouvou. Tato smlouva má většinou písemnou podobu, ale „řádná” pracovní smlouva může být uzavřena i ústně. V tom případě máš ale právo na to, aby ti zaměstnavatel písemně potvrdil, na jakých bodech, které jsou pro pracovní poměr důležité, jste se dohodli. V pracovní smlouvě však existují body, které musejí mít písemnou podobu. K nim patří například doba platnosti. To znamená: pracovní poměr na dobu určitou nemůže být uzavřen ústně.  I když jste se ústně dohodli, že bys měl být zaměstnán jenom na určitou dobu, pak jsi z důvodu neexistence písemné fixace zaměstnán na dobu neurčitou. Z pohledu zaměstnance se však vždy doporučuje, uzavřít pracovní smlouvu písemně. Protože pak máš něco v ruce a můžeš v případě sporu dokázat, co  bylo ujednáno.
Předtím než smlouvu podepíšeš bys měl vědět, jestli dostaneš přiměřený plat. Příslušné odbory v místě ti mohou sdělit, jaký tarif (jaká mzda) jsou na tomto místě obvyklé. Kromě toho ti odbory pomohou také v případě, když ti zaměstnavatel neplatí mzdu včas nebo vůbec.
     > Home         > Tiráž         > Links