Zastupování zájmů zaměstnanců


Na podnikové úrovni zastupují zájmy zaměstnanců základní odborové organizace. Odborové organizace působí buďto u jednotlivých zaměstnavatelů, nebo mohou sdružovat členy zaměstnané u několika zaměstnavatelů působících v daném regionu. Cílem odborových organizací je zejména uzavírat kolektivní smlouvy, upravující především pracovní podmínky a podmínky odměňování všech zaměstnanců ve vztahu vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel například informuje příslušnou odborovou organizaci o vývoji v oblasti mezd a platů, o hospodářské situaci zaměstnavatele, o změnách v organizaci práce, v systému ohodnocení a odměňování zaměstnanců nebo v systému školení a vzdělávání zaměstnanců, o opatřeních v olbasti hygieny a BOZP. U zaměstnavatele může kromě toho působit také volená rada zaměstnanců nebo volený zástupce pro oblast BOZP.

Odbory navíc mají celostátní, regionální a odvětvové struktury. V České republice je největší odborovou centrálou Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), v současnosti sdružující 32 členských odborových svazů. V regionech působí regionální rady odborových svazů ČMKOS a pracoviště Regionálního právního poradenství pro členy odborů. V jednotlivých odborových svazech se sdružují základní odborové organizace, a to zpravidla na základě příslušnosti k určitému odvětví nebo odborného zaměření daného pracoviště. Členství v odborech je dobrovolné. Jako člen některého z odborových svazů sdružených v ČMKOS máte nárok na právní ochranu.

Další informace o jednotlivých členských odborových svazech a o pracovičtích Regionálního právního poradenství naleznete na webových stránkách konfederace ČMKOS: http://www.cmkos.cz .
     > Home         > Tiráž         > Links