Zdravotní pojištění, nemocenské pojištění


Když jsi nemocný, potřebuješ lékařskou péče. V České republice jsi ze zákona pojištěn u státní zdravotní pojišťovny, která Ti poskytuje nepeněžní plnění. Na základě zdravotního pojištění máš bezplatnou lékařskou péče, jsou ti částečně hrazeny léky a dostáváš například příspěvek na zubní náhradu.  Takže jsi ze zdravotního hlediska zajištěn a nemusíš si dělat starosti.
Zákonný nárok na náhradu mzdy v případě nemoci v České republice nemáš. Aby ses ale v případě přechodné pracovní neschopnosti nedostal do finančních problémů, existuje nemocenské pojištění, ze kterého ti je v případě nemoci hrazena nemocenská. Výše nemocenských dávek se počítá z tvého průměrného denního příjmu. Kromě toho je délka pobírání nemocenského omezena na jeden rok. Při zjištění výše tvé nemocenské ti ráda pomůže tvá odborová organizace – obrať se na ni.
Zdravotní pojištění platíš dílem ty a dílem tvůj zaměstnavatel, jeho celková výše je 13,5 %  a z toho odvádí zaměstnavatel 9 % a ty 4,5 %. Nemocenské pojištění je 4,4 %, z toho odvádí zaměstnavatel 3,3 % a ty 1,1 %. Jsi-li nezaměstnaný, odvádí za tebe zdravotní pojištění český stát.
     > Home         > Tiráž         > Links