Rasizmus, diskriminace


Odskočíš si na toaletu a chceš mít vlastně jen svůj klid. Ale na stěně je rasistický nápis. Co máš dělat?  V mnoha firmách platí podnikové dohody, ve kterých se zaměstnanci a zaměstnavatel zavazují, nezaujímat žádná rasistická stanoviska. Pak máte v ruce alespoň něco,  čím můžete proti rasistům mezi svými kolegy působit.
Tvůj zaměstnavatel je povinen, zajistit ti pracovní místo, na kterém můžeš řádně plnit své pracovní povinnosti, aniž bys byl rasisticky obtěžován. To je také vedlejší povinností, vyplývající z tvé pracovní smlouvy v souvislosti s „antidiskriminačním zákonem”. Na tomto základě nesmíš být z rasových důvodů znevýhodňován.  Jestliže ses stal obětí rasistických výroků nebo dokonce tělesného napadení, obrať se na svou odborovou organizaci.
     > Home         > Tiráž         > Links