Pracovní smlouva


Našel sis práci, víš, co budeš dělat a teď se to může rozjet. Ale nechybí tu ještě něco? Ano, pracovní smlouva! V České republice musí být pracovní smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sepsána písemně a to nejpozději toho dne, kdy začínáš pracovat. V pracovní smlouvě musí být písemně ustanoven přinejmenším druh, místo a počátek práce.  Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen tě seznámit s právy a povinnostmi, které pro tebe z pracovní smlouvy vyplynou, dále s pracovními podmínkami a mzdovými podmínkami, za nichž máš práci vykonávat (nárok na dovolenou, nárok na odměnu, výpovědní lhůty a pracovní doba). Nejpozději do jednoho měsíce po podpisu smlouvy ti zaměstnavatel musí ujednaná práva a povinnosti předložit písemně.
     > Home         > Tiráž         > Links