Praxe, stáže


Je mnoho důvodů pro realizaci praxe. V mnoha studijních řádech je praxe stanovena nebo musí být dokonce vykonána již předem, jako tak zvaná přípravná praxe. Okresní úřady práce zprostředkovávají praxe, aby zlepšily šance nezaměstnaných na získání práce. Mnoho uchazečů o studium se pro praxi rozhoduje dobrovolně. Praxe byl měla zprostředkovat profesní dovednosti a sloužit profesní orientaci. Pomáhá při poznání pracovních postupů a získání představy o práci v oboru. Proto je praxe vždy součástí vzdělání a musí mít také výcvikový charakter – v tom si jsou zajedno jak zákonodárci, tak i soudy. Učení je v popředí – t. zn., že praktikanti nesmějí být začleňováni do každodenního výkonu  prací, ale musejí se v provozu pohybovat souběžně. Postavení praktikanta však oproti učňům není zákonem jednoznačně definováno
     > Home         > Tiráž         > Links