Právo k pobytu, pracovní povolení


Jako občan EU máš v České republice právo volného pohybu na pracovním trhu, to znamená, že svůj krátkodobý pobyt nemusíš hlásit. Jestliže chceš v ČR zůstat déle než 30 dnů, musíš příslušné cizinecké policii nahlásit místo svého pobytu. Chceš-li v České republice žít déle než tři měsíce, můžeš zažádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. K tomu musíš společně s příslušným formulářem předložit kopii svého průkazu nebo cestovního pasu, fotografie, doklad o zajištění ubytování na českém území a dokument, který potvrzuje účel tvého pobytu (práce, studium).
Formulář můžeš najít na: http://www.mvcr.cz
Po 5 letech nepřerušeného pobytu v České republice můžeš požádat o vydání povolení k trvalému pobytu. K tomu se na policii nebo na Ministerstvu vnitra České republiky musí předložit stejné podklady, jako u potvrzení o přechodném pobytu. Nepřerušený pobyt samozřejmě neznamená, že nemůžeš někdy navštívit rodinu a přátele v zahraničí nebo jet na dovolenou. Jsi-li v České republice déle než 6 měsíců ročně, bere se to jako nepřerušený pobyt.
Našel jsi v České republice práci? Srdečné blahopřání. O přesných ustanoveních, týkajících se pracovního práva a mnohých dalších témat se dozvíš v níže uvedených odstavcích. Předem ale tolik: téměř ve všech pracovněprávních oblastech máš stejná práva jako čeští občané.
     > Home         > Tiráž         > Links