Učení, život a práce ve Spolkové republice Německo        
  Učení, život a práce v České republice        
  Učení, život a práce v Polské republice